aslb.fblc.downloadcolour.science

Рамка чертежей формата а1 с размерами